Giới thiệu về quỹ
  1. THÔNG TIN CHUNG
  Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund ( VTBF)
  Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital - VTBC
  Loại hình quỹ Quỹ mở Trái Phiếu
  Chương trình đầu tư Thông thường hoặc Định kỳ (SIP)
  Giá Phát hành MIỄN PHÍ
  Mức đầu tư tối thiểu 500.000 đồng
  Mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng
  Tần suất giao dịch 02 phiên/ 01 Tuần
  (ngày Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần)
  Đại lý Phân phối 1. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

  2.Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Ngân hàng lưu ký & giám sát BIDV- Chi nhánh Hà Thành
  Đơn vị quản trị quỹ BIDV- Chi nhánh Hà Thành
  Đại lý chuyển nhượng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
  Công ty kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
  Chính sách phân phối cổ tức Quỹ Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ

  2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
  Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên

  3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
  Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Việc phân bổ tài sản trên tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và lợi nhuận mang lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản.
   
  3. GIÁ DỊCH VỤ
   
  Loại MỨC GIÁ DỊCH VỤ
  QUẢN LÝ QUỸ 1%/NAV/năm
  PHÁT HÀNH Miễn phí
  MUA LẠI Dưới 1 tháng: 0,08%
  Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 0,17%
  Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 0,08%
  Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: 0,10%
  Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng: 0,13%
  Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng: 0,15%
  Từ 6 tháng trở lên: Miễn phí
  CHUYỂN ĐỔI Dưới 1 tháng: 0,08%
  Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 0,17%
  Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 0,08%
  Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: 0,10%
  Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng: 0,13%
  Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng: 0,15%
  Từ 6 tháng trở lên: Miễn phí
  CHUYỂN NHƯỢNG 300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán
  GIAO DỊCH Thay đổi tuỳ theo quy mô và thời gian nắm giữ

  4.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ  
  Chương trình Đầu tư thông thường:
  Mức đầu tư tối thiểu: 500.000 đồng. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.
  Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua từng lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank hoặc với Đại lý phân phối của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank.
  Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)
  Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank hoặc với Đại lý phân phối của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank.
  5. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
  Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank Capital.
  Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Điện thoại: 024 3938 8855 - Fax:  024 3938 8500
  Công ty CP Chứng khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam.
  Địa chỉ: Tòa nhà N02-T2, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 024 39741771  -  Fax:  024 39741760 
  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank Capital.
  PHÒNG QUẢN LÝ QUỸ
  Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Tel: (024) 3938 8855             -              Fax  (024) 3938 8500
  Email: capital@vietinbankcapital.vn
   
ShareThis Copy and Paste