Khai thác trạng thái trái phiếu
  Khai thác trạng thái trái phiếu
  Khách hàng đang sở hữu một lượng trái phiếu lớn và chỉ nắm giữ đến ngày đáo hạn. Vietinbank Capital sẽ cung cấp dịch vụ ủy thác tạo giá trị gia tăng đối với danh mục trái phiếu và cùng chia sẻ lợi nhuận với khách hàng.
  Đối tượng khách hàng:
  Là các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp lớn đã thực hiện đầu tư vào danh mục trái phiếu và có nhu cầu sinh lợi hơn nữa dựa trên danh mục trái phiếu hiện có.
  Đặc điểm nổi bật:
  Làm gia tăng lợi nhuận đối với danh mục trái phiếu của khách hàng; có thể tạo giá trị gia tăng cho khách hàng từ 0,5%- 2%/ năm trên tổng mệnh giá danh mục ủy thác.
   
ShareThis Copy and Paste