Quỹ Đầu tư Trái phiếu NHCTVN (VTBF)
THÔNG TIN CHUNG
 • Mã giao dịch VTBF
 • Loại quỹ Quỹ trái phiếu
 • Lợi nhuận kì vọng 8%/năm
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG/CCQ
21/02/2024
 • NAV/CCQ(VND) 13.543,24
 • Thay đổi so kỳ trước (%) 0,03
 • Thay đổi so đầu năm (%) 0,95
GIÁ TRỊ TS RÒNG CỦA QUỸ
20/03/2023
 • Hiện tại(tỷ VND) 55,02
 • Tăng giảm kỳ trước (%) 0,11
 • Tháng trước(tỷ VND) 54,96
TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH NĂM
04/05/2022
 • 1 Năm (%) 0
 • 2 Năm (%) 0
 • 3 Năm (%) 0

Giới thiệu về quỹ

1. THÔNG TIN CHUNG
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund ( VTBF)
Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital - VTBC
Loại hình quỹ Quỹ mở Trái Phiếu
Chương trình đầu tư Một lần hoặc Định kỳ (SIP)
Giá Phát hành MIỄN PHÍ
Mức đầu tư tối thiểu 500.000 đồng
Mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng
Tần suất giao dịch 02 phiên/ 01 Tuần
(ngày Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần)
Đại lý Phân phối 1. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam.
2. Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương
3 .Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Công thương Việt nam
Ngân hàng lưu ký & giám sát BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đơn vị quản trị quỹ BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
Chính sách phân phối cổ tức Quỹ Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ

2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên

3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Việc phân bổ tài sản trên tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và lợi nhuận mang lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản.
 
3. GIÁ DỊCH VỤ
 
Loại MỨC GIÁ DỊCH VỤ
QUẢN LÝ QUỸ 1%/NAV/năm
PHÁT HÀNH Miễn phí
MUA LẠI Dưới 1 tháng: 0,08%
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 0,17%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 0,08%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: 0,10%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng: 0,13%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng: 0,15%
Từ 6 tháng trở lên: Miễn phí
CHUYỂN ĐỔI Dưới 1 tháng: 0,08%
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 0,17%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 0,08%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: 0,10%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng: 0,13%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng: 0,15%
Từ 6 tháng trở lên: Miễn phí
CHUYỂN NHƯỢNG 300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán
GIAO DỊCH Thay đổi tuỳ theo quy mô và thời gian nắm giữ

4.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ  
Chương trình Đầu tư thông thường:  
Mức đầu tư tối thiểu: 500.000 đồng/CCQ. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua 1 lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoản thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital hoặc với Đại lý phân phối là Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công Thương Việt Nam.
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) 
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.
5. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3938 8855 - Fax:  024 3938 8500
Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities)
Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 2220 1039 - Fax: 024 2220 1032
Công ty CP Chứng khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam.
Địa chỉ: 306 Bà triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 39741771  -  Fax:  024 39741760 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank – VietinBank Capital.
PHÒNG QUẢN LÝ QUỸ
Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (024) 3938 8855             -              Fax  (024) 3938 8500

PHÂN BỔ THEO TÀI SẢN


31/12/2022


BIỂU ĐỒ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

21/02/2024

NAV 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng
VTBF 13.543,24 0,62 1,58 0,95 6,72
ShareThis Copy and Paste