Thông báo/Công bố thông tin quỹ
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/04/2021 đến 13/04/2021
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin Công bố báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/04/2021 đến 13/04/2021.

Chi tiết xem tại đây.
ShareThis Copy and Paste