Khách hàng doanh nghiệp

Tại Vietinbank Capital, các khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều gói dịch vụ riêng có, phù hợp với các nhu cầu tài chính đa dạng của mình.

Định chế tài chính

VietinBank Capital xác định các định chế tài chính là đối tượng khách hàng quan trọng, mang tầm chiến lược của mình.

Khách hàng cá nhân

Nắm bắt xu hướng phát triển của dịch vụ tài chính cá nhân dành cho khách hàng giàu có, tại VietinBank Capital, chúng tôi tư vấn trực tiếp cho khách...

Người trực tuyến: 2

Lượt truy cập : 2747861