Báo cáo NAV
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuàn từ 24/03/2021 - 30/03/2021
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin Công bố báo cái thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/3/2021 đến 30/3/2021.

Chi tiết xem tại đây
ShareThis Copy and Paste