Báo cáo Tài chính bán niên 2022 đã soát xét và Báo cáo tỷ lệ ATTC bán niên 2022 đã soát xét
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank) công bố thông tin:       
+ Báo cáo Tài chính bán niên 2022 đã soát xét 
+ Báo cáo tỷ lệ ATTC bán niên 2022 đã soát xét  

Chi tiết file đính kèm:
Bao cao tai chinh ban nien 2022
Bao cao ty le ATTC ban nien 2022
Cong bo TT ty le ATTC va bao cao TC ban nien 2022
ShareThis Copy and Paste