Công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Hải Sâm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Hải Sâm nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty.

Được biết bà Phan Hải Sâm đã công tác trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ năm 1995 đến nay với các vị trí như phó trưởng phòng thanh toán, kế toán trưởng, phó tổng giám đốc của các chi nhánh, công ty của Ngân hàng Công thương.
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ của bà Phan Hải Sâm cảm ơn sự tin tưởng của Ban lãnh đạo công ty đã giao nhiệm vụ và trọng trách mới.

ShareThis Copy and Paste