Hỏi đáp
Quỹ đầu tư
Trả lời
Quỹ đầu tư công chúng (sau đây gọi tắt là Quỹ đầu tư) là một hình thức đầu tư đơn giản và thuận tiện cho nhà đầu tư trung và dài hạn. - Khi tham gia vào một quỹ đầu tư, bạn sẽ góp số vốn đầu tư của mình vào một quỹ chung do các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp quản lý. Các nhà quản lý quỹ sẽ dùng số vốn từ quỹ này đầu tư vào nhiều loại trái phiếu, cổ phiếu và/hoặc các công cụ nợ khác trên thị trường tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu mà quỹ đề ra. - Vốn Điều Lệ của quỹ được chia thành nhiều phần bằng nhau, có mệnh giá thống nhất gọi là đơn vị quỹ. Với tư cách là một nhà đầu tư, bạn tham gia vào quỹ đầu tư bằng cách mua những đơn vị quỹ này. - Có nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau nhằm đáp ứng những mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau của nhà đầu tư.
Trả lời
- Dịch vụ quản lý quỹ chuyên nghiệp: Rất ít người trong chung ta có hiểu biết chuyên sâu về hoạt động đầu tư. Trong khi đó, một trong những lợi thế nổi bật khi tham gia vào quỹ đầu tư là bạn có thể giao phó vốn đầu tư của mình vào tay những chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người sẽ dành trọn thời gian làm việc để nghiên cứu và quản lý các quỹ đầu tư. - Mức đầu tư tối thiểu thấp: Tại Việt Nam, chỉ với một số vốn ban đầu là 10 triệu đồng, bạn đã có thể đăng ký mua chứng chỉ quỹ. - Đa dạng hoá hoạt động đầu tư và giảm thiểu rủi ro: Như đã trình bày, quỹ đầu tư sẽ đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau và qua đó giúp bạn đạt được lợi ích từ một danh mục đầu tư đa dạng hơn rất nhiều khi bạn đầu tư đơn lẻ. Chính danh mục đầu tư đa dạng này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. Nếu một loại chứng khoán nào đó không mang lại lợi nhuận như mong đợi thì ảnh hưởng của nó đến một danh mục đầu tư đa dạng sẽ không nghiêm trọng như khi bạn chỉ đầu tư vào một hoặc một vài công ty nào đó. - Tính minh bạch: Chi phí quản lý quỹ, các khoản phí khác, hiệu quả hoạt động đầu tư cũng như thu nhập của quỹ và giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ sẽ được công bố công khai theo định kỳ. Nhờ vậy, bạn luôn biết rõ về tình hình hoạt động của quỹ và hiệu quả của các khoản đầu tư của mình. - Đáp ứng nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau: Ở những thị trường phát triển, thông thường có nhiều loại quỹ đầu tư đáp ứng nhiều mục tiêu tài chính khác nhau và một nhà đầu tư có thể tham gia vào một danh mục nhiều quỹ đầu tư khác nhau để đạt được các mục tiêu đầu tư khác nhau.
Trả lời
Mỗi quỹ đầu tư đều có quy định riêng về các loại phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ cũng như chi phí mà Quỹ phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ và các nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ. Tất cả các chi phí này được trình bày rõ ràng trong Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ và thường bao gồm: - Phí mua chứng chỉ quỹ thông thường gọi là phí phát hành do Nhà đầu tư trả cho công ty quản lý quỹ để trang trải các chi phí liên quan đến việc lập và phát hành chứng chỉ quỹ. Phí này chỉ phải trả một lần ngay khi phát hành chứng chỉ quỹ ban đầu hoặc tăng vốn. - Phí quản lý quỹ là phí mà Quỹ trả định kỳ cho công ty quản lý quỹ để công ty này cung cấp dịch vụ quản lý quỹ. Phí quản lý được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Tỷ lệ phí được tính theo năm, và được thanh toán cho công ty quản lý quỹ theo định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, thông thường các quỹ đầu tư còn có các loại phí khác như: - Phí giám sát, lưu ký ... trả cho ngân hàng giám sát - Các chi phí cần thiết cho hoạt động của Quỹ (như phí môi giới, phí định giá tài sản quỹ, thù lao Ban đại diện Quỹ...), phí hành chính -Thưởng hoạt động cho công ty quản lý quỹ (nếu có).
Trả lời
Thưởng hoạt động là khoản tiền mà một Quỹ đầu tư sẽ trả cho Công ty quản lý quỹ khi tỷ suất lợi nhuận trong năm của Quỹ đó vượt qua một mức lợi nhuận chuẩn nhất định. Mục đích của thưởng hoạt động là nhằm gắn kết quyền lợi của Công ty quản lý quỹ với quyền lợi của Nhà đầu tư và khuyến khích tối đa hóa lợi nhuận cho Quỹ. Mức lợi nhuận chuẩn và công thức tính mức thưởng hoạt động được quy định cụ thể trong Điều lệ quỹ và cũng chịu sự xem xét và phê duyệt của cơ quan quản lý.
Báo cáo Nhà Đầu Tư
Trả lời

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX)
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.750.000 cổ phiếu (6,29 %).
  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.750.000 cổ phiếu.
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  8.000.000 cổ phiếu (tương đương 5,16 % lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/10/2016.

 

(Xem công văn công bố thông tin tại đây)

Trả lời
Đăng nhập lần đầu. Quy trình đăng nhập: Các bước thực hiện đăng nhập hệ thống lần đầu: - Bước 1: Nhập thông tin STT Tên trường Diễn giải 1 Tên đăng nhập Khách hành liên hệ với Cán bộ Quản lý quỹ Công ty 2 Mật Khẩu 3 Recaptcha Click chuột vào nút: “tôi không phải người máy” - Bước 2: Nhấn nút đăng nhập để tiến hành đăng nhập - Bước 3: Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến màn hình đề nghị đổi mật khẩu để có thể tiếp tục STT Tên trường Diễn giải 1 Mật khẩu cũ Nhập Mật khẩu cũ 2 Mật khẩu mới Nhập mật khẩu mới yêu cầu tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt. 3 Mật khẩu mới nhắc lại Nhập lại mật khẩu mới - Bước 4: Sau khi đổi mật khẩu thành công, chuyển hướng sang màn hình dành cho nhà đầu tư xem thông tin tài khoản của nhà đầu tư. + Thông tin cá nhân của nhà đầu tư: + Báo cáo giao dịch quỹ: STT Tên trường Diễn giải 1 Từ ngày Nhập từ ngày nhà đầu tư muốn xem 2 Đến ngày Nhập đến ngày nhà đầu tư muốn xem 3 Tài khoản Chọn tài khoản 4 Xem chi tiết ấn nút xem chi tiết để xem báo cáo giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư + Thông tin tài khoản: STT Tên trường Diễn giải 1 Từ ngày Nhập từ ngày nhà đầu tư muốn xem 2 Đến ngày Nhập đến ngày nhà đầu tư muốn xem 3 Tài khoản Chọn tài khoản 4 Xem chi tiết ấn nút xem chi tiết để xem báo cáo của nhà đầu tư - Bước 5: Nhà đầu nhấn nút “ đăng xuất” để thoát ra khỏi hệ thống Cách đổi mật khẩu: Truy cập vào http://vietinbankcapital.vn/vi-vn/nha-dau-tu/general-informations Vào mục “Thông tin cá nhân” -> Thông tin chi tiết người dung -> Đổi mật khẩu: STT Tên trường Diễn giải 1 Mật khẩu cũ Số Chứng minh nhân dân đã đăng ký của Khách hàng 2 Mật khẩu mới Mật khẩu mới phải chứa ký tự đặc biệt, chữ và số 3 Mật khẩu mới nhắc lại Nhắc lại mật khẩu mới Ấn “Lưu” để hoàn tất.
ShareThis Copy and Paste