VPB: Vietinbank Capital thông qua Nghị quyết mua trái phiếu trị giá đến 350 tỷ đồng

15/02/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết số 05/NQ-HĐĐT-QLQ ngày 15/02/2017 của Công ty về việc đầu tư vào Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đợt phát hành 15/12/2016 với giá trị tối đa 350 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng tài sản của Công ty tại BCTC bán niên 2016, thông tin tóm tắt như sau:

 

  1. Tên trái phiếu đầu tư: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
  3. Ngày phát hành: 15/12/2016.
  4. Số lượng mua: tối đa 3.500.000 trái phiếu
  5. Tổng giá trị mua: tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 277

Lượt truy cập : 2396334