Báo cáo NAV
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/3/2021 đến 06/04/2021
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin Công bố báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/3/2021 đến 06/04/2021.

Chi tiết xem tại đây.
ShareThis Copy and Paste