TVN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

12/01/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  2. Thông tin về người nội bộ có liên quan: Vũ Đức Mạnh; Quốc tịch Việt Nam; Chức vụ tại Công ty Quản lý quỹ VietinBank: Tổng Giám đốc; Chức vụ tại Tổng công ty Thép Việt Nam: thành viên Ban kiểm soát.
  3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch: Tổng công ty Thép Việt Nam(TVN)
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.000.000 cổ phiếu (2,51%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 2.000.000 cổ phiếu.
  6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 102.100 cổ phiếu.
  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.102.100 cổ phiếu (tương ứng 2,52% lượng cổ phiếu)
  8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2016 đến 12/01/2017.

 

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 280

Lượt truy cập : 2396337