PSI: Vietinbank Capital không còn là cổ đông lớn

16/01/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về ngày không còn là cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.566.785 cổ phiếu (22,67%)
  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.566.785 cổ phiếu
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tương đương 0,00% lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  6. Ngày giao dịch không còn là cổ đông lớn: 16/01/2017.

(Xem chi tiết báo cáo công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 292

Lượt truy cập : 2396349