GEX: Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn

25/01/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX)
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (2,592%).
  4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.120.101 cổ phiếu.
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  13.120.101 cổ phiếu (tương đương 5,667% lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 20/01/2017.

 

(Xem chi tiết Báo cáo công bố thông tin tại đây)

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 290

Lượt truy cập : 2396347