Công bố thông tin Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank

16/02/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

 

           Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng.

 

(Xem chi tiết Công văn công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 282

Lượt truy cập : 2396339