Công bố thông tin Báo cáo tài chính và BC Tỷ lệ an toàn tài chính 2016 đã được kiểm toán

22/03/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2016.

 

       Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

 

Chi tiết các báo cáo, vui lòng xem ở các link dưới đây:

 

- Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

 

- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính 2016 đã được kiểm toán

 

- Công văn Công bố thông tin

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 267

Lượt truy cập : 2396324