Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

19/07/2017

 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017.

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 năm 2017 so với Quý 2 năm 2016.

 

Xem chi tiết các nội dung công bố thông tin tại các đường link dưới đây:

Công văn công bố thông tin

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm trước

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 198

Lượt truy cập : 2459677