Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Quản lý quỹ Vietinbank

29/03/2013

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo Tài chính năm 2012 theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 và Tiết 1.3 Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc công bố thông tin, cụ thể như sau:

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

 

Căn cứ thực hiện công bố thông tin: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

(Click tại đây để xem Chi tiết Công văn công bố thông tin Báo cáo tài chính của Công ty Quản lý quỹ Vietinbank)

(Click tại đây để xem Toàn văn Báo cáo tài chính 2012)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 259

Lượt truy cập : 2396306