Công bố thông tin Báo cáo tài chính đến 31/12/2016 Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF)

27/03/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF).

 

       Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 09/10/2015 (ngày thành lập quỹ) đến ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

 

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem ở link dưới đây:

 

- Báo cáo tài chính đến hết năm 2016 đã được kiểm toán

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 263

Lượt truy cập : 2396320